Presentació de la Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya

Dimecres 28 de novembre a les 19.00h. al Centre d’Art Santa Mònica, tindrà lloc la presentació pública de la Xarxa d’Espais de Producció Artística de Catalunya - www.xarxaprod.cat 

Els objectius d’aquesta xarxa, on hi són presents més d'una vintena d'espais i centres de producció d’arts visuals de tot Catalunya són:

1. Facilitar la informació i la comunicació entre tots els membres per tal de
a) optimitzar al màxim els recursos dels que disposa cada un d’ells i tots en conjunt - equipaments, personal qualificat, residències, espais i eines de difusió dels membres i dels projectes que gestionen
b) facilitar el transvasament de coneixement especialitzat i 
c) l’intercanvi de programes sota criteris de complementarietat

2. Buscar solucions conjuntes a les temàtiques específiques 
a) dels espais de producció d’arts visuals amb la intenció de donar estabilitat als projectes de cada un dels membres i 
b) dels processos de creació contemporània, assumint la multiplicitat i complexitat de la producció.

3. Assolir major visibilitat des de l’especificitat dels espais i un major reconeixement de la tasca que realitzen cada un d’ells.

4. Contribuir a l’assentament d’estàndards
 de producció, la implementació de bones pràctiques en producció i en el desenvolupament de la pràctica artística en general.

5. Facilitar l’accés dels creadors:
a) a eines que cada membre de la Xarxa per sí sol no té a l'abast;
b) a un espai conjunt d’experimentació i risc en la creació contemporània;
c) a espais de trobada social i professional;
d) l’oferta conjunta de serveis de suport i assessorament. 

6. Crear una plataforma conjunta d’interlocució davant les administracions per
a) consolidar els actuals espais de producció i obtenir l’estatus d’interlocutor expert davant la planificació i creació de nous espais de producció, i en temes referents a la ampliació de recursos per a la producció i infraestructures;
b) ajudar a l’elaboració d’actuacions públiques de suport a la producció i als seus processos;
c) mediar, juntament amb les associacions professionals, en la demanda de nous espais per a la creació, segons les necessitats detectades en l’àmbit d’influència de cada un dels membres. 
d) detectar l’aparició de nous espais de producció atenent a la naturalitat de la seva gestació

7. Treballar per l’obtenció i gestió de recursos que possibilitin projectes comuns de la xarxa, en forma de “projectes associats” o “projectes residents” que poden ser puntuals o permanents.

8. Vetllar pel compliment del codi de bones pràctiques dels centres de producció.


A més, es presentarà la web de la Xarxa, on es pot trobar un banc de dades sobre els espais, on consten les adreces, els equips i els recursos de què disposen, i tota la informació referent a característiques, programes i calendaris de cada un dels membres. Aquesta eina té com a objectius facilitar als creadors la recerca sistematitzada dels recursos i espais adequats a les seves necessitats de producció, i articular la comunicació i la col·laboració entre els membres de la Xarxa. 

La Web es pot consultar a la següent adreça: www.xarxaprod.cat

Miembro de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Con el apoyo de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada por:

Associació d'Idees EMA

En colaboración con:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA