CONVOCATÒRIA PER EXPOSAR A L'ESPAI M DE LA ESCOCESA - 2016

Convocatòria per exposar a l'Espai M de La Escocesa  durant el 2016.  Exposició individual o d'un mateix col·lectiu artístic. Termini obert fins al 15 de juny

Objecte: Convocatòria per exposar a l'Espai M de La Escocesa – 2016.

Format: Exposició individual o d'un mateix col·lectiu artístic.

Calendari Convocatòria: Obertura: Dimecres 25 de maig. Tancament: Dimecres 15 de juny (inclòs).

Per: Artistes Visuals majors d'edat.

Criteris: La convocatòria està destinada a exhibir obra artística visual contemporània sense cap preferència en el seu format (pintura, dibuix, escultura, gravat, videoart, fotografia, instal·lació, acció performativa ...).

Dotació: Espai expositiu + 250 € + difusió per part del centre + esponsorització de begudes.

 

Descripció de la convocatòria

Per primera vegada, La Escocesa posa en marxa una convocatòria que convida a artistes visuals contemporanis a que presentin obra - projectes expositius d'obra pròpia per a la seva exhibició a l'Espai M, espai expositiu del centre, durant el període 25 de novembre al 4 de desembre de 2016.

La Escocesa vol obrir ponts de connexió amb l'exterior, satisfent així el creixent interès que hem percebut per part d'artistes no residents que volen connectar-se amb el nostre espai i la creativitat que en ell es desenvolupa. Amb aquesta iniciativa també volem reforçar la visibilitat de la creativitat emergent mitjançant vincles amb el sector.

L'exposició seleccionada s'inclou dintre de la línia de programació oficial d'exposicions de l'Espai M La Escocesa 2016.

L'espai

L'Espai M és un showroom de projectes d'art contemporani. Funciona com a project room en el qual es presenten exposicions i obra en procés dels artistes de La Escocesa i d'artistes col·laboradors nacionals i internacionals. És un espai de 85 m2 amb un sostre de 6 m ubicat a la planta baixa, amb accés directe des del passadís exterior de La Escocesa. Disposa de llum natural, il·luminació - focus específics per a l'exhibició i lavabo independent. La Escocesa es troba en el nº 345 del carrer Pere IV, de Barcelona (barri del Poblenou).

Horaris - dies d'obertura

Divendres 25 de novembre de 19:30h a 22h - Inauguració

Dissabte 26 de novembre de 17h a 21h

Diumenge 27 de novembre de 11 a 14h

Divendres 2 de desembre de 19:30 a 22h - Esdeveniment de tancament

* Entre setmana es poden concertar visites guiades a través de info@laescocesa.org

Durada total: 10 dies

Entrada gratuïta

Criteris de valoració - Comissió de selecció

Els / les candidats poden presentar projectes d'exposició individual o d'un mateix col·lectiu artístic amb trajectòria de treball conjunta demostrable. Els projectes - obra a exhibir podran ser de diferents formats: pintura, dibuix, escultura, gravat, videoart, fotografia, instal·lació, acció performativa...

  Aquesta convocatòria s'efectua en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis d'objectivitat, igualtat, no-discriminació i publicitat, garantint la transparència de les actuacions.

El procés de selecció de les propostes la realitzaran tots els artistes residents i equip de La Escocesa mitjançant el mètode de votació per puntuació. La proposta amb major puntuació serà la seleccionada.

Els projectes hauran d'estar relacionats amb algun dels criteris artístics de la línia curatorial de La Escocesa:

• Aposta pels nous llenguatges de l'art contemporani.

• Obertura a l'assaig, al risc i la recerca d’impacte.

• Combinació de procés amb la mostra d'obra consolidada.

• Barreja entre les mirades locals, globals i internacionals.

• Contraposició entre les diferents tendències creatives i les cultures que es connecten a la ciutat de Barcelona.

Per a poder ser avaluat s'haurà de presentar obra realitzada a partir del 2015.

En l'avaluació de les candidatures es valorarà positivament en els projectes presentats:

• Interès de la temàtica de la recerca o valor artístic de la creació per la seva singularitat, innovació i qualitat.

• Coherència en el corpus artístic desenvolupat fins a la data (portfoli - CV).

• Aportació de l'exhibició a la trajectòria de l'artista.

Condicions que s'ofereixen

• La Escocesa brindarà l'espai i material de què disposi per al muntatge que es realitzarà sota la supervisió de personal especialitzat.

• L'equip de La Escocesa s'encarregarà de pintar i adequar les parets de la sala i de la neteja del lavabo corresponent.

• La Escocesa ofereix suport en el muntatge per part d'una tècnic especialitzat del seu equip laboral durant un dia (7h).

• La Escocesa ofereix a dues persones de l'organització per fer suport en el muntatge - regidoria, etc. el mateix dia - durant la inauguració, i una persona durant l'esdeveniment de tancament.

• L'artista / s hauran de responsabilitzar-se de l'obertura i tancament de l'exposició durant els dies 26 i 27 de novembre.

 

Condicions econòmiques

• La Escocesa ofereix una partida de 250 € que el/la artista seleccionat/da podrà administrar segons convingui per a pagar despeses derivades de l'exposició (materials gràfics, postals, materials per a l'exposició, despeses de càtering -fora de l'acord amb Moritz-, transports d'obra, etc.).

• Cada artista haurà de portar la comptabilitat de les seves despeses i lliurar el llistat de despeses, els tiquets i factures corresponents que s'hagi efectuat l'equip de gestió de La Escocesa un cop realitzats.

Servei de Bar / Càtering a les exposicions

• Inauguracions: 100 cerveses gratuïtes (patrocini de Moritz).

• Clausures: 50 cerveses gratuïtes (patrocini de Moritz).

• El/la mateix/a artista cobrirà les despeses de càtering complementaris que estiguin fora de l'acord amb Moritz de la partida global.

Activitats complementàries

El/la artista seleccionat pot proposar activitats complementàries per als esdeveniments d'inauguració i tancament, i si ho desitja també la realització de visites guiades en data i hores a pactar amb el centre. El cost d'aquestes activitats han de sufragar-se amb el pressupost global de la convocatòria. El/la artista pot disposar dels recursos i equipaments tècnics de què disposa el centre sense cap cost.

Muntatge - desmuntatge

S'encarrega l'artista/es que exposa/n (exceptuant l'ajuda d'1 dia del / la tècnic de muntatge propi, i d'altres ajuts puntuals de l'equip laboral).

El/la artista seleccionat podrà utilitzar les eines i materials de muntatge de què disposi La Escocesa si els requereix.

muntatge:

Es comença com més tard dos dies abans de la inauguració.

desmuntatge:

Es comença com més tard dos dies després de la data de tancament de l'exposició.

 

Difusió / materials gràfics

La Escocesa realitzarà la següent difusió per a l'exposició:

• Butlletí de les exposicions (info@laescocesa.org) - Nombre d'usuaris actual 2600

• Web (www.laescocesa.org) - Dades bàsiques 2015 Visites: 23.000. Pàgines vistes: 60.000.

• Facebook de La Escocesa (https://www.facebook.com/laescocesabcn). Nombre d'usuaris actual: 6.300

• Instagram (www.instagram.com/laescocesabcn). Nombre total de subscriptors: 550

• Twitter: difusió de les exposicions (https://twitter.com/LaEscocesaBCN). Nombre de subscriptors: 880

 

opcional*

• Postals amb disseny identificatiu. Nº 200 x exposició (distribució Espai M - exposicions tot l'any, Districte de Sant Martí i en centres/espais de referència d'art, cultura, disseny contemporani i oci cultural de Barcelona).

* Si es desitja s’hauria de costejar pel mateix artista seleccionat a través de la dotació global de La Escocesa.

Requisits dels sol·licitants

• Presentar obra realitzada a partir del 2015.

• No haver exhibit a l'Espai M ni haver estat artista resident de La Escocesa amb anterioritat.

Documentació requerida

Els sol·licitants han de presentar la següent documentació mitjançant correu electrònic a convocatorias@laescocesa.org amb el títol "Convocatòria Exposició Espai M 2016".

Documentació de la sol·licitud:

1.- Document - sol·licitud que inclogui:

Nom i cognoms

Direcció

Edat

Telèfon

Títol de l'exposició

Breu descripció de l'exposició

2- Un portafoli amb imatges d'un mínim de 10 obres amb els seus corresponents fitxes tècniques, mida i any de realització (preferiblement en .pdf de mida màx. 5MB. En cas de dossiers més pesats enviï link de descàrrega de servidor, màx. 7 MB). O, si no, mínim de 10 imatges amb fitxes tècniques, mida i any de realització (el pes màxim per a cadascuna de les imatges és de 300Kb. Les mesures recomanades són de 1024x768 píxels a una resolució de 72ppp. S'acceptaran únicament en format JPG). URL (únicament per a vídeos): Escriu una única URL que enllaç a un vídeo o animació en línia en el mateix portafoli o en un altre document específic complementari.

3- Currículum Vitae

Els artistes podran visitar l'espai si ho desitgen durant el període de recepció de projectes els dijous de 16 a 19h i els divendres de 11 a 14 h, prèvia sol·licitud a través d'email.

La presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de la beca implica l'acceptació d'aquestes bases pel sol·licitant.

L'equip coordinador pot citar a una entrevista per aclarir aspectes sobre el projecte a desenvolupar.

Calendari previst

25 de maig: Obertura de la convocatòria - recepció de propostes.

15 de juny (inclòs): Tancament de la convocatòria.

15 al 19 de juny: valoració - selecció de les candidatures.

20 de juny: Comunicació oficial del projecte seleccionat.

25 de novembre: inici exposició.

Per a qualsevol altre aclariment contactar al telèfon de La Escocesa 93 165 00 20 o per mail info@laescocesa.org

 

 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA