Associada

A La Escocesa, obrim una nova modalitat de Associades, destinada a qualsevol artista o investigadora que vulgui convertir-se en usuària del espai de La Escocesa sense disposar d'un taller propi.

Els avantatges de les Associades són els següents:

  1. Podràs fer ús dels espais comuns de La Escocesa, sense accés a un taller propi, així com de tots els recursos i serveis que ofereix el centre: risografia, taller de revelat fotografic, sala de reunions, etc. (En el cas que alguns d'aquests serveis suposin un cost adicional, s'aplicaran les tarifes corresponents.)
  2. Passaràs a formar part de l'Associació d'Idees EMA, òrgan gestor de La Escocesa, relació mitjançant la qual podràs participar a les assamblees amb veu i vot i obtenir els mateixos drets i deures que la resta d'associades.
  3. Prodràs presentar-te a totes les convocatòries i beques internes del centre, destinades a usuàries.
  4. Podràs reservar puntualment (reserves per setmanes) un taller en rotació, per al desenvolupament d'un projecte específic.
  5. Contribuiràs a ampliar la base social del projecte de la fàbrica oberta de creació analògica de La Escocesa.

Els requisits per a sol·licitar l'alta de Associada a La Escocesa són els següents:

  1. Ser major d'edat.
  2. Trobar-se en l'actualitat en el desenvolupament d'alguna activitat artística o d'investigació sobre qüestions relacionades amb l'art en general.
  3. Presentar per correu electrònic a info@laescocesa.org la fitxa de sol·licitud degudament complimentada, acompanyada d'una carta on es detalli la trajectòria artística de la sol·licitant i una breu descripció de les motivacions de per a ser associada de La Escocesa.

La figura d'associada usuària està dirigida especialment a les persones que vulguin formar part de la comunitat artística i ciutadana de La Escocesa, contribuint a construir el projecte col·lectivament, i no com a solució per obtenir un taller de treball, ni un lloc de magatzematge de material, ni un lloc on fer exposicions o difusions de l'obra en benefici propi.

Les sol·licituds de Associada es poden presentar a qualsevol moment de l'any en format electrònic. No obstant això, l'acceptació de noves Associades es realitza en dos períodes que s'obren al març i al setembre de cada any. Durant els mesos de febrer i juliol, la Junta de l'Associació, juntament amb la direcció del centre, es reuneixen per valorar les sol·licituds. L'acceptació o rebuig de les sol·licituds es comunicarà a cada sol·licitant després aquestes valoracions.

La tarifa semestral per a les associades usuàries és de 58 €. Tal quantitat s'abonarà a l'inici de cada període, tant al març com al setembre.

Les Associades tenen dret a donar-se de baixa i a trencar la relació amb l'associació al finalitzar cada període de sis mesos.

Més informació a info@laescocesa.org

 
Attachments: 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA