El Model Barcelona d'Espai Públic i Disseny Urbà: Producció cultural com a motor de desenvolupament urbà. El cas del programa "Fàbriques de Creació" de Barcelona

Per Maria Aparicio Puentes.
Màster Oficial en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 

El trànsit cap a una era democràtica a Espanya ha posat de manifest la importància de la cultura com a factor de desenvolupament urbà. Aquesta realitat ha generat un creixement significatiu dels recursos públics destinats a aquesta àrea i, al mateix temps, ha promogut una major centralitat de les polítiques culturals dins del context de les polítiques públiques. En el cas de Barcelona, aquest impuls cultural troba els seus orígens en la redacció del "Pla Estratègic de Cultura" al maig de 1999 on s'emfatitza la necessitat de fer de la cultura un element clau en el creixement econòmic i social d'aquesta ciutat, configurant-se com una dimensió essencial dins del seu desenvolupament.


Una nova etapa es va a iniciar l'any 2006 promoguda per l'Institut de Cultura amb el "Pla Estratègic de Cultura - Nous Accents' 06", impulsant el projecte "Fàbriques de Creació" com a principal actuació de "Barcelona Laboratori", un dels sis programes que estructura aquest pla, i que busca donar suport a la creació i producció cultural dinamitzant processos sinèrgics en els aspectes econòmics, urbans i socials dins del context territorial on se situen. És així com neix una nova tipologia d'equipament cultural que reutilitza i reforma les instal·lacions de les antigues fàbriques de la Barcelona industrial, dotant de nous espais per a la creació, la producció i difusió artística, i revaloritzant el patrimoni industrial com a part de la seva construcció tant física com simbòlica. Els objectius de la present investigació busquen relacionar les actuals polítiques estatals que aposten de manera decidida per la cultura com a eix de desenvolupament i l'existència d'un programa com el de "Fàbriques de Creació", comprenent l'abast d'aquest marc regulador en l'existència d'aquests espais, entenent com s'ha desenvolupat fins al dia d'avui i els desafiaments que ha implicat l'establiment del programa.

Web del projecte: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/20647

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA