"...Como ciudadanos, pedimos que el Ayuntamiento, la Generalitat y todas las instituciones publicas tomen sus responsabilidad y aporten LOCALES A RÉGIMEN PROTEGIDO para artistas y/o asociaciones independientes de artistas y que La Escocesa sea reubicada..."

- Versió català
- Versión castellano

---------------------------------------
versión en castellano más abajo
---------------------------------------

 
Què és La Escocesa?
La Escocesa és una fàbrica tèxtil de la segona meitat del segle XIX. La fàbrica està ubicada en el carrer Pere IV 345, davant de la plaça del Sagrat Cor. Tant la fàbrica com la plaça estan afectats pel 22@. Des de fa 10 anys, després de quasi un segle d’activitat i més de vint anys d’abandó, La Escocesa acull a més de 50 artistes organitzats en dues associacions, petites indústries i vint vivendes.

Què està passant?
A principis de 2006 la fàbrica va ser comprada per Renta Corporación, una companyia especialitzada en la compra, transformació i venda de grans immobles (sòl i edificis). Renta Corp. ha començat el procés de desallotjament de la fàbrica (vivendes i locals) donant als artistes i artesans com a data límit el desembre de 2007. Els veïns tindran una alternativa oferta directament des de la propietat, però els artistes i artesans es troben en una situació precària, desprotegits i sense alternatives. La Escocesa és només un exemple més del que està passant al barri de Poblenou i en general a tot Barcelona. La "bombolla" especulativa que pateix el món immobiliari i l’encariment de locals i vivendes fa que desapareguin tots els nuclis d’artistes i les petites indústries, deixant al barri com a "terra de conquesta" per les forces econòmicament més poderoses i despreocupades socialment. El 22@ és només una màscara d’aquest procés d’exclusió social.

Què volen els de La Escocesa?
Les associacions de La Escocesa pensen que l’art no és únicament un ofici per a entrar en els llibres d’història, sinó la "consciència" i "anima" d’una societat. Per això, pensen que una societat que es defineix evolucionada, hauria de protegir als seus artistes assegurant-ne la possibilitat de produir. Com pot crear un jove artista si ha de pagar un lloguer al mateix preu com el que paga Gas Natural, Vodafone, Microsoft? Com a ciutadans, demanem que l’ajuntament, la Generalitat i totes les institucions públiques assumeixin la responsabilitat i aportin LOCALS EN RÈGIM DE PROTECCIÓ per a artistes independents i/o associacions d’artistes i que La Escocesa sigui reubicada. Demanem, a més a més, que els primers espais protegits siguin en el barri del Poblenou, afectat d’una progressiva deshumanització de vidre i ciment.

Que ofereixen els de La Escocesa?
Les associacions de La Escocesa s’ofereixen a una col·laboració activa amb les institucions per a la definició d’un projecte que sigui d’utilitat per a tota la ciutat. La Escocesa s’ofereix també al barri, per a que pugui ser, sempre, un recurs actiu, com a oferta i com a eina. Els de La Escocesa s’ofereixen com a referència artística i educativa per a nens i adults.


 
---------------------------------------
¿Qué es La Escocesa?
La Escocesa es una fábrica textil de la segunda mitad del siglo XIX. La fábrica está situada en la calle Pere IV (al numero 345) en frente de la plaza del Sagrado Corazón en el barrio de Poblenou. Fábrica y plaza están afectadas por el 22@. Desde hace 10 años, después de casi un siglo de actividad y más de veinte años de abandono, La Escocesa acoge más de 50 artistas organizados en dos asociaciones, pequeñas industrias y veinte viviendas.

¿Qué está pasando?
Al principio del 2006 la fábrica ha sido comprada por Renta Corporación, una compañía especializada en la compra, transformación y venta de grandes inmuebles (edificios y suelo). Renta Corp. ha empezado el proceso de desalojamiento de la fábrica (viviendas y locales) dando a artistas y artesanos la fecha límite del diciembre del 2007. Si los vecinos tendrán una alternativa digna ofrecida directamente por la propiedad, artistas y artesanos se encuentran desprotegidos y sin alternativas. La Escocesa es sólo un ejemplo más de lo que está pasando en Poblenou (y en general en toda Barcelona). La "burbuja" especulativa que sufre el mundo inmobiliario y el encarecimiento de locales y viviendas hace que desaparezcan todos los artistas y las pequeñas industrias, dejando el barrio como "tierra de conquista" por las fuerzas económicamente más poderosas y socialmente despreocupadas. El 22@ es sólo la mascara de este proceso de exclusión social.

¿Qué quieren los de La Escocesa?
Las asociaciones de La Escocesa piensan que el arte no es solo un oficio para entrar en los libro de historia, sino la "conciencia" y "alma" de una sociedad. Por eso, piensan que una sociedad que se define evolucionada, tendría que proteger a sus artistas garantizándole la posibilidad de producir. Como puede crear un joven artista si tiene que pagar un alquiler al mismo precio de lo que paga Gas Natural, Vodafone, Microsoft? Como ciudadanos, pedimos que el Ayuntamiento, la Generalitat y todas las instituciones publicas tomen sus responsabilidad y aporten LOCALES A RÉGIMEN PROTEGIDO para artistas y/o asociaciones independientes de artistas y que La Escocesa sea reubicada. Pedimos, además, que los primero espacios protegidos sean en el barrio de Poblenou, afectado de una progresiva deshumanización de cemento y cristal.

¿Que ofrecen los de La Escocesa?
Las asociaciones de La Escocesa se ofrecen a una colaboración activa con las instituciones para la definición de un proyecto que sea de utilidad para toda la ciudad. La Escocesa se ofrece también al barrio, para que pueda ser, siempre, un recurso activo, como oferta y como herramie

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA