Companyia ciutadana Can Ricart

COMPANYIA CIUTADANA CAN RICART
ASSEMBLEA GENERAL (OBERTA A TOTS ELS CIUTADANS*)

La Companyia té per objectius la conservació íntegra dels elements patrimonials i la reutilització ciutadana de Can Ricart i convida la ciutadania en general a la seva primera assemblea general d'accionistes, el

DIMECRES 20 DE DESEMBRE
a les 19 hores a Can Felipa,
Carrer Pallars, 277, 08005 BCN, metro Poblenou.


Ordre del dia:

1. Balanç de la Companyia.

2. Els problemes del nou pla municipal: mutil·lació del recinte, naus privades, bloc d'habitatge a l'interior i torre d'oficines de 52 metres entre la fàbrica i el parc.

3. Alternatives viables. Can Ricart patrimoni nacional, pol de les arts i l'economia creativa i amb equipaments per una nova centralitat ciutadana.

4. La consolidació jurídica de la Cia. Ciutadana Can Ricart, observatori urbanístic ciutadà.

5. Les respostes ciutadanes si els enderrocs afecten elements patrimonials i si el Sector d'Urbanisme de l'Ajuntament no atén les vies de solució existents del problema.

Amb intervencions dels accionistes, de les entitats que acudeixen a la Plataforma Can Ricart, dels grups de recerca sobre el patrimoni i d'una fila zero de convidats del món de l'urbanisme, les ciències socials, la cultura i les arts.

* Si encara no sou accionista, a l'entrada mateix podreu adquirir el nombre d'accions que desitgeu, a 1 euro de valor nominal cadascuna.


* * * * * * * * *

Resum de la situació a 17 de desembre


POTSER CRÈIEU EL CONTRARI, PERÒ CAN RICART CONTINUA SENSE ESTAR 'SALVAT'...

L 'Ajuntament ha demostrat fins ara mateix poc respecte per Can Ricart, el recinte fabril del Poblenou que per antiguitat, grans dimensions, forma arquitectònica i trajectòria productiva és una peça clau de la identitat de Barcelona com a ciutat impulsora de la modernitat industrial al sud d'Europa. Els enderrocs d'elements patrimonials podrien començar abans no acabi l'any.

La Generalitat no ha respost encara: a Can Ricart el que compta no és un o altre dels seus components, sinó la relació entre tots ells, per això cal declarar-lo bé cultural d'interès nacional i conservar tots els seus elements patrimonials.

L'AJUNTAMENT INSISTEIX A ENDERROCAR-NE UNA BONA PART...

El nou pla urbanístic no preserva Can Ricart de manera coherent: mutil·la el conjunt patrimonial i el descontextualitza. S'enderroquen naus a la part posterior i es desvertebra el nucli central de manera innecessària. Can Ricart queda desvirtuat amb l'afegit d'un bloc d'habitatges de sis plantes al seu interior i una rotunda torre d'oficines de 52 metres davant seu mateix, que afecta tot el recinte i el separa del parc.

ELS PLANS PER A LA FÀBRICA SÓN POC AMBICIOSOS I MOLT PRIVATS...

L'Ajuntament també mostra manca d'ambició a l'hora de reutilitzar Can Ricart, que es troba en un indret estratègic junt al parc Central, cor del nou Poblenou, i que reuneix condicions òptimes per ser un pol d'economia creativa (naus per a tallers d'artistes, sales expositives, viver d'empreses, etc.), un pol cultural (que inclogui el Museu del Treball) i un pol cívic (amb equipaments socials). Algunes de les naus més interessants es modifiquen a fons per fer-hi lofts i així quedaran, a més, definitivament vedades al públic.


I EL PATRIMONI CULTURAL EN SURT MOLT PERJUDICAT.

Sense Can Ricart, patrimoni íntegre, tot el Poblenou queda afectat. La versió aprovada del Pla de patrimoni industrial del Poblenou, lluny d'atendre la petició formulada pel Parlament de Catalunya, crea una col·lecció de fragments de fàbrica dedicats en molts casos a l'habitatge de renda lliure (s'aconseguirà, com ara es diu, La Escocesa per a la ciutat?), en comptes d'apostar per un gran conjunt patrimonial d'interès europeu, reutilitzat productivament i de manera innovadora i ciutadana.

PER AIXÒ JA ÉS UN FET LA COMPANYIA CIUTADANA CAN RICART...

Els objectius de la Companyia són comprar simbòlicament el recinte de Can Ricart, crear un observatori urbanístic ciutadà i aconseguir que el patrimoni cultural del Poblenou sigui tractat amb criteri i profit ciutadà.

QUE US PERMET SER PART DEL PROJECTE DE FUTUR DE LA FÀBRICA A PREU REGALAT...

La primera emissió d'accions amb un valor nominal d'un euro cadascuna s'ha col·locat molt bé en el mercat ciutadà des del passat mes de setembre de 2006. Encara hi sou a temps, podeu adquirir-ne abans mateix de l'assemblea: cada ciutadà pot adquirir les accions que desitgi, fins a un màxim del 20% del total de l'emissió, per evitar concentracions de poder.

I CONTRIBUIR A OBTENIR-NE UN BON ÚS I LA INTEGRITAT...

Els diners d'aquesta emissió contribuiran a finançar les actuacions ciutadanes per mirar d'aturar l'enderroc parcial de Can Ricart i la desnaturalització del patrimoni industrial del Poblenou. La Companyia rendirà comptes en la seva primera assemblea general, el 20 de desembre de 2006 a les 19 hores a Can Felipa, Poblenou, Barcelona. Serà també l'ocasió de fer balanç i plantejar nous objectius.

SON PRINCIPIS DE LA COMPANYIA CIUTADANA CAN RICART:

- Apostar per un model de ciutat productivament més dinàmic i menys centrat en el turisme i el profit immobiliari, socialment més integrador, culturalment més fecund i urbanísticament més atractiu.

- Denunciar la deriva especuladora dels plans urbanístics al Poblenou, que han de servir per donar impuls a la innovació tècnica, productiva, social i cultural a Barcelona i a tot Catalunya.

- Donar a conèixer el parer dels seus accionistes associats a les autoritats i insistir en la inclusió d'aquests objectius, començant per la conservació íntegra de Can Ricart i la cura del patrimoni del Poblenou.

- Apostar per una conservació íntegra del recinte i per la seva reutilització ciutadana.Companyia Ciutadana Can Ricart, desembre de 2006, http//www.salvemcanricart.org.

Miembro de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Con el apoyo de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada por:

Associació d'Idees EMA

En colaboración con:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA