CONCURS PER COBRIR LA PLAÇA PER A LA DIRECCIÓ DE LA ESCOCESA

L'Associació d'Idees EMA obre un concurs per a cobrir la plaça de direcció de La Escocesa

 
CONCURS PER COBRIR LA PLAÇA PER A LA DIRECCIÓ DE LA ESCOCESA 
 
1. Sobre L’Associació d’Idees EMA i La Escocesa 
 
La Escocesa és un espai municipal i servei públic gestionat per l'Associació d'Idees EMA, entitat sense ànim de lucre formada per artistes visuals amb una llarga trajectòria de treball artístic continuat en el mateix espai des de 1999. L'Associació d'Idees EMA fou fundada per artistes de diverses disciplines quan encara era de lloguer a la propietat privada i es va adherir a la programació de tallers oberts del Poblenou mostrant les activitats que s'hi desenvolupaven. L'any 2008 l'edifici va passar a ser de titularitat pública, i és aleshores quan l'Associació entra en contacte amb l'Ajuntament per tal de seguir fent les activitats artístiques malgrat no haver-hi cap reforma estructural de l'edifici, mantenint la bohèmia precarietat característica i des d'aleshores i fins a la seva consolidació com a Fàbrica de Creació segueix treballant per a la consolidació d'un espai artístic amb personalitat marcadament pròpia dins el context de les arts plàstiques. 
 
La Escocesa gestionada per l’Associació d’Idees EMA promou i participa en activitats del Poblenou i de Barcelona dirigides a estimular l’interès per l’art, principalment a les arts plàstiques contemporànies (pintura, escultura, pintura mural, il·lustració, instal·lacions i performança ... ). Ofereix espais per donar als artistes un lloc per a la investigació, la creació i a la vegada fomenta la difusió del seu art. A més inverteix en promocionar la trobada d’artistes catalans, d'arreu i internacionals. 
 
La Escocesa com a part integrant de les Fàbriques de Creació de l'Ajuntament de Barcelona. Col·labora activament amb altres espais creatius i xarxes de centres de creació del Districte, de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i de l'estranger.
 
L'associació promou aspectes d'organització de diversa índole, com el fet de viure una experiència associativa, una organització específica amb la convivència de diferents sensibilitats i on cada aportació té el seu espai en pro d'un projecte dins de l'àmbit de la creació artística.
 
2. Model associatiu
 
Estructura de governança:
 
Els òrgans directius i d’administració de l’associació són:
1. Assemblea General
2. Junta Directiva
 
Funcions de l'equip de treball:
Direcció i coordinació
Assessors externs (relació laboral d'autònom)
Gestió i administració
Col·laboració becaris
 
(En procés de redefinir del model associatiu i de gestió. Elaborar un organigrama de l'associació)
 
La Escocesa vol mantenir la seva identitat, com a centre de creació mantenint una trajectòria associativa que ha facilitat treballar amb diferents sensibilitats dins el terreny artístic des de la seva creació, facilitant diversitat de visions i actuacions en el terreny de les arts. 
 
Els objectius de l'associació ( art. 2 dels estatuts):
 
1 . Creació, comunicació i difusió artística.
2 . Donar als artistes un espai per a la investigació, creació, difusió del seu art.
3 . Recuperar espais de la ciutat per compartir i mantenir vius els tallers de creació artística a Barcelona.
4 . Fomentar la convivència i l'intercanvi cultural amb altres creadors de diferents nacionalitats.
5 . Utilitzar l'espai com a punt de trobada d'artistes catalans, nacionals i internacionals.
 6 . Promoure i participar en activitats Lúdiques i sense ànim de lucre que vagin dirigides a estimular l’interès per l’art. 
7 . Obrir un arxiu documental d'adreces i d'altres associacions amb finalitats similars a la nostra que pugui recollir l’experiència de recerca i de treballs .
 
En queda exclòs tot ànim de lucre.
 
3. Encàrrec Professional 
 
L’encàrrec professional per a la direcció d La Escocesa en el període juny 2017 – juny 2020  és el següent: Gestionar i optimitzar els actuals serveis i espais:
 
- Tallers bàsics de producció.
- Coordinació i assessorament de projectes.
- Oferta d'espais per a artistes (estades llargues, curtes o ús temporal d’espais).
- Coordinació d'exposicions, festivals i projectes amb el territori.
- Interès i capacitat en generar col·laboracions amb altres espais creatius i xarxes de centres de creació.
 
Desenvolupar un programa pel període 2017-2020: La proposta de futur haurà de contemplar els següents objectius:
 
- Treballar per la difusió en relació amb el seus artistes, projectes i recursos de finançament.
- Impulsar debats, discussió i reflexió sobre l’art i les seves pràctiques. Es valoraran les propostes que aportin innovació en la direcció, gestió o definició del programa.
- Rendibilització de la infraestructura.
- Residències. Programa estratègic de residències i intercanvis internacionals.
- Programació d'activitats públiques (workshops, conferències, presentació de projectes, trobades amb artistes, pràctiques amb professionals, debats...) 
- Enfortir les relacions i el treball en xarxa i amb entitats del barri del Poblenou i d’altres contextos pertinents. Amb centres d'art, museus i espais de producció. Amb centres de recerca i àmbits docents, universitats, escoles superiors d'art i disseny, etc.. 
- Dirigir i reorganitzar l’equip tècnic de La Escocesa i tots els seus serveis actuals o futurs.
- Elaborar i gestionar el pressupost anual.
- Diversificar i treballar per augmentar els recursos econòmics en les tres vessants: suport institucional, patrocinadors/mecenatge i recursos propis.
 
4.  Perfil professional i requeriments:
 
Perfil vinculat a les arts visuals, amb una visió àmplia.
Coneixements en el camp de l’art contemporani.
Experiència professional prèvia en centres d'art i/o de producció d'art.
Coordinació d'equips de treball i de gestió d'activitats.
Capacitat d'adaptabilitat segons a les necessitats del centre.
 
Idiomes: Català, castellà i anglès.
 
Condicions:  
-Jornada de 20 hores setmanals.
-Incorporació 1 de juny 2017. 
-Remuneració de 12.528,96 euros anuals bruts. 
-Contracte laboral d’una durada de tres anys, renovables a dos anys més sempre que les dues parts estiguin d'acord.   
 
5. Sol·licituds
 
Les persones interessades en participar en aquest concurs hauran de lliurar la següent documentació: 
 
Un programa d’estratègia i actuació a partir de l’Encàrrec Professional amb una extensió màxima de 5 pàgines. 
- Una carta de sol·licitud dirigida a l’atenció de la junta de l'Associació d'Idees EMA.
- Fotocòpia del DNI o passaport. 
- Currículum vitae. 
- Documentació que acreditin el perfil professional ( Certificats, textos, publicacions, etc.). 
* Tota la documentació s'ha d'enviar en un sol PDF (màxim 10 Mb). 
 
6. Procés de selecció dels candidats
 
1. Validació formal de la documentació digital lliurada i admissió. 
2. Preselecció de candidats segons els projectes presentats. 
3. Selecció final de candidats/es per a l’entrevista personal. 
4. Elecció del candidat/A. Abans de l'entrevista personal s'hauran de lliurar els originals de la documentació prèviament lliurada en PDF. 
 
El Jurat estarà format per membres del sector artístic i representació de l'associació d'Idees EMA. 
 
Termini La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza el divendres 30 d'abril de 2017. Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic a la següent adreça: convocatories@laescocesa.org
 
Als concurrents els serà remès un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació presentades, sense perjudici de la seva posterior revisió. 
 
7. Resolució: 
 
La resolució d’aquest concurs serà comunicada per l'Associació d'Idees EMA posterior a una reunió amb membres del sector artístic que tindrà lloc a finals de maig 2017.   
 
 
CONTACTE:
 
LA ESCOCESA
Pere IV, 345, 08020. Barcelona. 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA