XI Convocatòria pública de residències artístiques de La Escocesa

La Escocesa, Centre de Creació com a Fàbrica de Creació de la ciutat de Barcelona fa una convocatòria oberta a artistes visuals per tal de fer residència a La Escocesa i ocupar 9 dels seus tallers - estudis de treball.

 

L’Associació d’Idees EMA obre una convocatòria per poder sol·licitar un taller per a la creació artística al centre de creació La Escocesa, Fàbrica de Creació de la ciutat de Barcelona situada al barri del Poblenou. 

Sobre L’Associació d’Idees EMA i La Escocesa__

La Escocesa és un espai municipal i servei públic gestionat per l'Associació d'Idees EMA, entitat sense ànim de lucre formada per artistes visuals amb una llarga trajectòria de treball artístic continuat en el mateix espai des de 1999. L'Associació d'Idees EMA fou fundada per artistes de diverses disciplines quan encara era de lloguer a la propietat privada i es va adherir a les activitats de tallers oberts del Poblenou mostrant les activitats que s'hi desenvolupaven. L'any 2008 l'edifici va passar a ser de titularitat pública, i és aleshores quan l'Associació entra en contacte amb l'Ajuntament per tal de seguir fent les activitats artístiques malgrat no haver-hi cap reforma estructural de l'edifici, mantenint la bohèmia precarietat característica i des d'aleshores i fins a la seva consolidació com a Fàbrica de Creació segueix treballant per la consolidació d'un espai artístic amb personalitat marcadament propi dins el context de les arts plàstiques.

La Escocesa gestionada per l’Associació d’Idees EMA promou i participa en activitats del Poblenou i de Barcelona dirigides a estimular l’interès per l’art, principalment a les arts plàstiques contemporànies (pintura, escultura, pintura mural, il·lustració, instal·lacions i performança ... ). Ofereix espais per donar als artistes un lloc per a la investigació, la creació i a la vegada fomenta la difusió del seu art. A més vol promocionar la trobada d’artistes catalans, d'arreu i internacionals.

La Escocesa com a part integrant de les Fàbriques de Creació de l'Ajuntament de Barcelona rep una subvenció econòmica per aquest motiu tant per part de l'Ajuntament com de la Generalitat que se sumen als ingressos propis de l'Associació per tal de desenvolupar la seva tasca. Col·labora activament amb altres espais creatius i xarxes de centres de creació del Districte, de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i de l'estranger.

Objecte de la convocatòria__

La Escocesa ofereix en la present convocatòria 9 tallers en residència amb alguns espais comuns disponibles per a projectes temporals. Els tallers mesuren 7x5 metres aproxima-dament (35 m2).

1. Residències de llarga durada (2 anys *)

A- Residència durant el període 13  de febrer de 2017 – 13 de febrer de 2019

B - Residència durant el període 13  de febrer de 2017 – 13 de febrer de 2019

C - Residència durant el període 13  de febrer de 2017 – 13 de febrer de 2019

D - Residència durant el període 13  de febrer de 2017 – 13 de febrer de 2019

E-  Residència durant el període 13  de febrer de 2017 – 13 de febrer de 2019

2. Residències de curta durada (6 mesos)

F - Residència durant el període 13 de febrer - 13 d’agost de 2017

G- Residència durant el període 14 d’agost  -  14 de febrer de 2018

 3. Residències de curta durada (4 mesos)

H - Residència durant el període 13 de febrer - 13 de juny de 2017

I - Residència durant el període (dates a pactar)

Requisits_

Pot presentar-se a la convocatòria qualsevol artista visual, sense distinció de nacionalitat, origen o residència actual.

Els candidats poden aplicar a més d’una modalitat en aquesta convocatòria.

No poden presentar-se a la convocatòria artistes que ja hagin realitzat residències de llarga durada a La Escocesa, Centre de Creació.

Condicions_

El nou resident es compromet a fer ús del taller per a la creació artística.

Preu lloguer mensual:

Artistes individuals = 130 €

Col·lectius d'artistes (màx. 3 artistes) = 200 €

Fiança: 180 € a retornar al final de l'estada.

-   Les residències d'una durada de dos anys són prorrogables a un tercer any depenent de l'evolució del treball de l'artista resident.

-   Segons el model de gestió associativa del centre, entrar de resident comporta participar de les reunions de coordinació d’artistes internes, dels tallers oberts i de l’exposició col·lectiva anual.

-   El nou resident signarà un contracte de compromís per al bon ús del taller on es recullen els drets i deures.

-   Haurà de justificar un treball continuat durant la seva residència.

-   El preu inclou serveis d'Internet Wi-Fi (sense fil), electricitat, aigua i subministraments. Possibilitat de fer ús dels espais comuns (cuina, sala d'exposicions -Espai M-, ordinador d'ús comú, cuina, sala polivalent i equips tècnics i materials de La Escocesa).

-   Com a resident tindrà la possibilitat d'optar a beques de residència a l'estranger i de producció / exhibició que es convoquen anualment internament, i també tindrà l'oportunitat d'exposar a l'Espai M de La Escocesa.

-   La Escocesa es compromet a fer promoció i difusió del treball dels artistes mitjançant els canals propis de pàgina web, xarxes socials, impressió de materials, catàleg dels residents.

-   Possibilitat de participar en projectes de producció o exhibició en col·laboració amb d'altres iniciatives generades des del context cultural en les que el centre s'integra.

Paràmetres de valoració de la candidatura_

- Interès artístic del treball.

- Nivell d'implicació i dedicació en el seu treball artístic.

- En el marc de residència  es valorarà com a bo la proposta d’activitats i tallers de cara al públic. Activitats amb possibilitat de remuneració.

El jurat_

Per garantir la igualtat de condicions i imparcialitat, la selecció de l'ocupació dels espais serà realitzada per un jurat extern. Aquest jurat és escollit per l'Associació amb assessorament d'agents professionals del sector per tal de garantir la línia artística del projecte.

Aquest jurat està compost per 6 membres amb l'estructura següent:

 3 membres externs:

Irina Mutt

Ariadna Parreu

Pilar Cruz

1 membre de l'Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

Esteve Caramés

2 membres interns (de l'Associació d'Idees / La Escocesa)

Idoia Montón, artista

Montse Valls, artista

Membre de la PAAC per garantir transparència i bones pràctiques en el procediment. (sense dret a vot).

 Selecció i Calendari_

-  27 de desembre de 2016: Obertura de la convocatòria - recepció de propostes / candidatures

- 29 de gener de 2017: Tancament de la convocatòria

- 30 de gener al 3 de febrer de 2017: Reunions de valoració, revisió i selecció de les candidatures.

-6 de febrer: Comunicació oficial seleccionats de la convocatòria.

La resolució de la convocatòria es notificarà per correu electrònic a tots aquells artistes que hagin presentat la seva sol·licitud correctament. Una vegada notificat als interessats es penjarà al web.

Sol·licituds_

Enviar per email a convocatorias@laescocesa.org amb títol Nom + CognomX Convocatòria residencia artística de La Escocesa i amb els següents documents/arxius:

1. Formulari sol·licitud Residència-Taller La Escocesa (descarregable a través del nostre web).

2. Dossier amb imatges de les obres amb la corresponent fitxa tècnica (en  format pdf) amb un mínim de 5 obres o un màxim de 10 (arxiu annex màx. 3MB). En cas de dossiers més pesats envieu enllaç de descàrrega de servidor, màx. 7 MB). Les mesures recomanades per a les imatges són de 1024x768 píxels a una resolució de 72ppp.

URL (únicament per a vídeos): Una única URL amb l'enllaç a un vídeo o animació en línia en el mateix dossier.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

FORMULARI 

 
 
 

Membre de:

Fàbricas de CreacióXarxaProd

Amb el suport de:

Ajuntament de BarcelonaGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura

Gestionada per:

Associació d'Idees EMA

En col·laboració amb:

08 Birra artesanaGRAF AgendaRAIMA