La Makabra
Xavier Mas de Xaxàs, La Vanguardia

La Makabra i el Maig del 68.